Nie kupujcie książek!

Nie czytajcie książek, ale jak już musicie, to może Czarne: https://www.3dom.pro/Pan-Nikt-Czarne-p459

https://www.facebook.com/1pan.nikt1/videos/490737815019319/?__xts__%5B0%5D=68.ARBSyw2IGQKaZkQyDPzbPd3O3R3-x1aQaVvcCRMBcEvfQur4wGmLRtqTVOzeAfCLuq5GAnLi9opxwhToqKYmDp1Bt8vxYC2E9HekN7eBfIr9JAl7OBzgHfGoV1COkmCPVJiiu_bXb–Q0U6aUEQp8kom1-JA_mP1vS2LvH3tlP0-O8gN6LvDJRtkEHv5x5CZqU47CfYVYek7XdWJc5Wtekshk4DVLqo1VtlV49z25ZUh3Tc0pI_8NYnuyk_WiCTWpPLvCygee5ZdmNSc2hJiNx-9FKv0-yxiLgeOZ8V9TetCvSTPBvdFnHrVce-GYzfXJVaxaPMEKKEFrQvHzo19Z_CbDOqKJ8-aSszkA6mD&__tn__=-R