[WIDEO] Polska. Krzątanina mglistych pozorów

Polska. Krzątanina mglistych pozorów
Wsparcie przez PayPal: http://bit.ly/2IhlUZG
Wsparcie tradycyjnym przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
68 9291 0001 0200 3827 3000 0010
Tomasz Gryguć
Tytuł wpłaty: darowizna

Wpłaty z zagranicy w obcych walutach:
BIC/SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL68 9291 0001 0200 3827 3000 0010
Tomasz Gryguć
Tytuł wpłaty: darowizna

Czujność rewolucyjna. Nie dać się wyprzedzić w wyścigu wchodzenia Żydom w odbyt. Juda pisze w naszym imieniu. Trump prezydent pochodnią oświeca sposób postępowania i daje przykład. Juda wyprzedza swego pana i w lot pojmuje, co ma czuć i jak się zachować…

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,850,depesza-kondolencyjna-do-prezydenta-usa-w-zwiazku-z-zamachem-na-synagoge-w-pittsburghu.html

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-honoring-victims-tragedy-pittsburgh-pennsylvania/

Putin do niemieckiego biznesu na spotkaniu z nimi na kremlu:

V.Putin: Dzień dobry, drodzy koledzy!
Bardzo miło jest powitać aktywnych członków Wschodniego Komitetu Niemieckiej Gospodarki, wiodących niemieckich biznesmenów, naszych kolegów i przyjaciół.

To trzecie spotkanie w podobnym formacie. Oczekuję, że nasze dzisiejsze spotkanie również będzie przydatne, i będziemy szczerze, w sposób biznesowy, omawiać aktualne problemy rosyjsko-niemieckiej współpracy handlowej i inwestycyjnej oraz perspektywy dalszego rozwoju.

Nasze regularne bezpośrednie kontakty mają praktyczne znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że Niemcy są jednym z największych partnerów gospodarczych Rosji, w wymiarze krajowym zajmuje drugie miejsce po Chińskiej Republice Ludowej.

W 2017 r. Handel dwustronny wzrósł o 23 procent i osiągnął 50 miliardów dolarów, a w styczniu i sierpniu bieżącego roku wzrósł o kolejne 24 procent. Niemieckie inwestycje w różnych sektorach naszej gospodarki przekraczają 20 miliardów dolarów. W związku z tym rosyjski – w przeciwnym kierunku – do niemieckiej gospodarki wynosi obecnie dziewięć miliardów dolarów.

W Rosji jest około pięciu tysięcy przedsiębiorstw z niemieckim kapitałem, z udziałem Niemiec, których łączny przychód sięga 50 miliardów dolarów. Obiekty przemysłowe są budowane i modernizowane wspólnie, z wykorzystaniem nowoczesnej niemieckiej technologii, produkcji samochodów, maszyn rolniczych, pociągów kolejowych, sprzętu elektrycznego i innych produktów high-tech.

Od dziesięcioleci nasze kraje skutecznie współpracują w dziedzinie energii. Rosyjskie dostawy do Niemiec pokrywają około jednej trzeciej zapotrzebowania na gaz ziemny i ropę naftową. Zrealizowano wiele przełomowych projektów, które wniosły znaczący wkład w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Republiki Federalnej Niemiec, ale całej Europy. Wśród nich jest legendarny “Gaz w zamian za rury”, “Nord Stream”, a teraz budowa systemu rurociągów Nord Stream-2 jest w pełnym rozkwicie.

Bardzo doceniamy gotowość niemieckiego biznesu do współpracy, pragmatyzmu i konstruktywnej postawy, i mamy nadzieję, że powiązania biznesowe między naszymi krajami będą się stopniowo rozwijać, nawet w obecnej trudnej sytuacji w światowej polityce i światowej gospodarce.