[WIDEO 18+] „Zalożowani” – o strukturze głębokiej siły

„Zalożowani” – o strukturze głębokiej siły

Co ro doli tajnych związków i ich znaczenia nie potrzeba zbyt wielu przykładów, by precyzyjnie nakreślić ich wpływy, znaczenie i siłę. Kadry decydują o wszystkim. Czy to w Opus Dei, DIA, GRU, czy w innej loży B’nai Brith lub w Loży Dobrej Zmiany.

Zachęcam do lektury mojego tekstu: „O państwach zewnętrznych i państwach wewnętrznych”:

http://www.pan-nikt.pl/2018/07/08/o-panstwach-zewnetrznych-i-panstwach-wewnetrznych/

w którym opisuję mechanizmy wyboru, kooptacji oraz „naznaczenia” na przywódców lokalnego stada ze strony nadzorców lożowych u początków II RP. Z Rzeczpospolitą Przyjaciół jest podobnie; jak podobnie było z całą II RP oraz z rządami emigracyjnymi, które, że użyję tu określenia ambasadora Wysockiego, były wyjątkowo „zalożowane.”

Zapraszam do wysłuchania ciekawego tekstu Tadeusza Katelbacha p.t. „Loże” opublikowanego przez masońskie „Zeszyty Historyczne” w roku 1963. Dotyczy okresu, kiedy to zdrajca, karierowicz i mason – generał Sikorski, po upadku Francji latem 1940 przekonwertował się z loży Grand Orient na loże brytyjskie, aby ratować swoją karierę.

Wykonywanie wszelkich poleceń brytyjskich nie uchroniło go przed skasowaniem w Gibraltarze, jak i wykonywanie wszelkich poleceń żydowsko-jankeskich przez Kaczyńskiego Lecha prezydenta profesora nie uchroniło go przed zdjęciem ze stanowiska w kwietniu 2010 r.

Ot, po prostu przyszedł wtedy w 1943 i w 2010 czas na zmiany strategiczne i roszady w agenturze miały też taki charakter. Gibraltar i Smoleńsk powinny być trzeźwiącym przykładem dla każdego polityka, nie tylko polskiego. Więcej o tym w mojej książce p.t. „Smoleńsk”, która jest w przygotowaniu.

Dziękuję za wyrazy sympatii oraz za wsparcie finansowe ze strony Państwa.