Białoruś-Wenezuela-Kolumbia-Syria-Iran

Białoruś-Wenezuela-Kolumbia-Syria-Iran
Pełen optymizmu przegląd ostatnich wydarzeń. Od walki o wolność religijną na świecie, której nową odsłonę właśnie widzimy, a którą to w stylu kominternowskim organizują nam amerykańscy syjoniści wespół z cwanymi Żydami z państwa Izrael położonego na skradzionej ziemi; przez to, co tam wygadywał Kissinger, a raczej czego właśnie nie powiedział w „Financial Times”, po nowego ambasadora Izraela w Izraelu, czyli panu Magierowskim, który przechodzi samego siebie i w swojej proskynezie wobec Żydów, pochyla się głębiej niż jego pryncypał Duda Andrzej prezydent; a także o Fundacji PZU, która jest oficjalnym sponsorem satanistycznej sekty Chabad Lubawicz oddział Polin, o preziu Kolumbii, którego figura polityczna w aspekcie upokarzania swojego narodu i państwa i czynienia a z nich użytecznych narzędzi w polityce amerykańskiej przebija chyba nawet władze polińskie.